Ana Sayfa> Siyasal Gelişmeler

Bölgesel etnik özerklik sistemi

(Siyasal Gelişmeler)

28-03-2017 | arabic.china.org.cn

Bölgesel etnik özerklik sistemi

Çin çok sayıda etnik grubun iç içe yaşadığı birleşik bir ülkedir. Şimdiye kadar, 56 etnik grubun varlığı, merkezi hükümet tarafından tanınıp teyit edilmiştir. Han etnik grubu en çok nüfusa sahipken diğer 55 etnik grup ise nüfusu daha az topluluklar olduğundan ülkedeki azınlıklar adıyla da tanımlanmaktadırlar.

Farklı koşullara sahip etnik grup çeşitliliği fazla olan ülkeler, etnik meseleleri ele alırken farklı modellere başvurmakta. Çin ise bölgesel etnik özerklik sistemini uygulamakta. Bu sistem doğrultusunda, merkezi hükümetin liderliği altında oluşturulan özerk yönetimler, etnik grupların toplu halde yaşadıkları bölgelerde otorite sahibidir, özerklik sistemi bu bölgelerde uygulanmaktadır.

Bölgesel etnik özerklik, Çin’de temel bir siyasi sistemdir. 1 Mayıs 1984’te Çin, ÇKP ve hükümetin bölgesel etnik özerklikle ilgili politikalarını düzenleyen “Bölgesel Etnik Özerklik Yasası”nı yayınlayıp yürürlüğe koydu. 28 Şubat 2001’de, Çin’in sosyalist pazar ekonomisinde ortaya çıkan yeni durumlara karşılık adı geçen yasada değişiklik yapılarak bölgesel etnik özerklik sistemi ülkenin temel siyasi sistemlerinden biri olarak kabul edildi. Şimdiye kadar, Çin’de etnik özerklik uygulanan 5 özerk bölge, 30 özerk il ve 120 özerk ilçe olmak üzere 155 özerk yönetim yer almaktadır. Ayrıca ülkedeki etnik özerk nahiyelerin sayısı bin 100’ü aşmıştır. Anayasa ve Bölgesel Etnik Özerklik Yasası’na göre, etnik özerk bölgeler geniş kapsamlı özerklik hakkından faydalanmaktadır.

 

民族区域自治制度

中国是一个统一的多民族国家,迄今为止,通过识别并由中央政府确认的民族有56个。其中,汉族人口最多,其他55个民族人口较少,习惯上被称为少数民族。世界上的多民族国家在处理民族问题方面有不同的制度模式,中国采用的是民族区域自治。民族区域自治是在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方设立自治机关,行使自治权,实行区域自治。民族区域自治制度是中国的一项基本政治制度。1984年5月1日,中国颁布了《民族区域自治法》,把党和国家的民族区域自治政策法律化。2001年2月28日,又根据社会主义市场经济条件下出现的新情况,对这一法律进行修改,进一步确立了民族区域自治是中国一项基本政治制度的法律地位。目前,依据宪法和法律,中国共建立了155个民族自治地方,包括5个自治区、30个自治州、120个自治县(旗)。此外,还建立了1100多个民族乡。根据宪法和民族区域自治法的规定,民族自治地方拥有广泛的自治权。