Главная страница> Siyasal Gelişmeler

Halk kongresi sistemi

28-03-2017 | arabic.china.org.cn

Halk kongresi sistemi

Ülkenin temel siyasi sistemi olan halk kongresi sistemi, Çin halkının ülkeye egemen olduğu bir sistemdir. Halk, Ulusal Halk Kongresi (UHK) ve yerel halk kongreleri aracılığıyla devletin yetkilerini kullanır.

Çin Anayasası’na göre, ÇUHK, Çin’in en yüksek yetki organıdır. Çin’in idari ve adli kuruluşları ile savcılıkları, halk kongreleri tarafından oluşturulur, kongrelere karşı sorumlulukları bulunur, kongrelerin denetimi altındadır. Devletin temel işleri, halk kongreleri tarafından kararlaştırılır. İdari kuruluşlar, halk kongreleri tarafından onaylanan yasa, karar ve yönetmelikleri uygulamakla görevlidir. Adli kuruluşlar ve savcılıklar ise yargılama ve denetleme yetkilerini bağımsız şekilde kullanır, idari organlar, sosyal gruplar ve bireylerin müdahalesinden muaftır. Eylül 1954’te gerçekleştirilen Birinci UHK’nin Birinci Toplantısı, halk kongresi sisteminin ülke genelindeki oluşumunun simgesi olarak tarihe geçti.

 

人民代表大会制度

人民代表大会制度是中国人民当家作主的根本政治制度。人民通过全国人民代表大会和地方各级人民代表大会,行使国家权力。中国宪法规定:中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。在中国,国家行政机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生,对它负责,受它监督。国家的重大事项由人民代表大会决定。行政机关负责执行人民代表大会通过的法律、决议、决定。法院、检察院依照法律规定分别独立行使审判权、检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。1954年9月,第一届全国人民代表大会第一次会议的召开,标志着人民代表大会制度在全国范围内正式建立。